Novosti

Kona?na rang lista za upis u k. 2022/23.

Kona?na rang lista za upis u k. 2022/23.

by Ivan Tomi? -
Number of replies: 0

Kona?na rang lista za upis u k. 2022/23. se moe pogledati u prilogu. Upis za osnovne studije bi?e u utorak 18.10.2022.

Upis druge godine je 18.10. 2022. godine od 9 do 12 sati.

Upis tre?e godine je 19.10. 2022. godine od 9 do 12 sati.

Potrebno je uplatiti 2000,00 dinara na iro ra?un kole i poneti indeks.

?????? ????? : 840-0000002106666-68

????? ?? ????: 04-742121