Novosti

Prijava ispita za novembarski rok - apsolventski

by studentska sluzba -

Prijava ispita za osnovne i master studije biće otvorena od 01.12 do 06.12.2022. godine.

Osnovne studije

Svi studenti plaćaju ispite 2000,00 dinara po ispitu,. Uplate se vrše na tekući račun : 840-0000002106666-68, sa tim da u polju poziv na broj staviti personalizovani broj, , uplatu treba da izvršite najkasnije do petka 02.12.2022. do 16 časova da bi vam sredstva bila vidljiva na vašem nalogu najkasnije do utorka 06.12.2022., kako bi mogli ispite da prijavite u definisanom roku.

Prijava na sistem za evidenciju studenata i prijavu ispita nalazi se na adresi  https://estudent.vmscuprija.edu.rs korisničko ime za prijavu je broj indeksa napisan malim latiničnim slovima u formatu sa znakom minus i podeljeno (npr 1v-145/20). Za sva pitanja obratite se sa vašeg službenog mejla na adresu stsluzba@vaspks.edu.rs ili itomic@vaspks.edu.rs. Studenti treba da provere svoje ocene koje su evidentirane u informacionom sistemu i da se jave studentskoj službi u slučaju netačnih podataka.

Master studije

Školarinu i ispite (2000,00 dinara po ispitu) uplaćujete na personalizovani poziv na broj. Kod elektronskog plaćanja možete koristiti QR kod za instant plaćanje, koji je generisan na primeru vaše uplatnice koji se nalazi na vašem nalogu na adresi https://estudent.vmscuprija.edu.rs Da bi izbegli probleme vezane za evidentiranje uplaćenih sredstava, uplatu treba da izvršite najkasnije do petka 02.12.2022. do 16 časova da bi vam sredstva bila vidljiva na vašem nalogu najkasnije do utorka 06.12.2022., kako bi mogli ispite da prijavite u definisanom roku.

Overa i produžetak godine

by studentska sluzba -

Pozivaju se studenti koji su odslušali treću godinu da overe status za školsku 2022/23 godinu i to mogu učiniti od 08.11. do 10.11.2022. godine od 10 do 12 sati.

Konačna rang lista za upis u šk. 2022/23.

by Ivan Tomić -

Konačna rang lista za upis u šk. 2022/23. se može pogledati u prilogu. Upis za osnovne studije biće u utorak  18.10.2022.

Upis druge godine je 18.10. 2022. godine od 9 do 12 sati.

Upis treće godine je 19.10. 2022. godine od 9 do 12 sati.

Potrebno je uplatiti 2000,00 dinara na žiro račun škole i poneti indeks.

Текући рачун : 840-0000002106666-68

Позив на број: 04-742121

Obaveštenje za studente DRUGE godine

by Peđa Ivanović -

Pozivaju se svi studenti druge godine da se što pre prijave na Moodle kurs VOKALNO INSTRUMENTALNA NASTAVA 2022.

Privremena rang lista za upis u II i III godinu

by Ivan Tomić -

Privremena rang lista studenata za upis druge i treće godine je objavljena u prilogu i na oglasnoj tabli. 

Prigovor na preliminarnu rang listu može se podneti studentskoj službi do četvrtka 13.10.2022. u 12 sati.

Škola donosi odluku po prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

Studentska služba

 

Raspored časova za neparne semestre 2022/23

by Ivan Tomić -

Raspored za neparne semestre možete  pratiti na adresi. Neophodno je da imate instaliranu aplikaciju Google Sheets da bi videli pravi prikaz. Jednocifrenim brojevima (1,2,3) označena su predavanja za noseće predmete a dvocifrenim brojevima su označene vežbe. U slučaju da se na različitim smerovima sluša u različitim godinama, potrebno je pronaći svoju šifru predmeta. Pogledajte svoj nastavni plan na adresi ili adresi.

Older topics...